uo ʇǝɯnɯ


ayo bisa mbacanya ngga

3ǝɥ nʞɐ ʇǝɯnɯ ıpɐɾ ıdɐʇ ɥɐ ɥǝuɐ uɐʇnʞı ɥǝuɐ ʞuıl ʇǝdɐp ɥǝ ıpnq ʞɐd ɐʎuʇɐdɯǝʇ ɹıdɯɐɯ ıpɐʇ uɐlnʇǝqǝʞ

coba aja kesini

%d bloggers like this: